Kontakt

WYDAWNICTWO LJ MEDIA LIDIA PRZYBYLSKA

UL. SKOROSZEWSKA 6 LOK. 3  02-495 WARSZAWA

TEL./FAKS: (+48 22) 882 40 65

REDAKTOR NACZELNA

Lidia Przybylska
tel. 509 058 777

l.przybylska@modawpolsce.pl

MARKETING
Jarosław Kalisz
tel. 668 406 399

j.kalisz@modawpolsce.pl

WSPÓŁPRACUJĄCY DZIENNIKARZE

Piotr Mazurkiewicz
Ireneusz Smółka
Anna Wyżykowska
Agata Czarnowska

KORESPONDENCI ZAGRANICZNI

Konrad Jakubowski
Aneta Krawczyk

a.krawczyk@modawpolsce.pl

PRENUMERATA
FAX: (22) 882 40 65 
REKLAMA
REDAKCJA

redakcja@modawpolsce.pl